Gabriella Sandström

Språkvårdare, svenska, klarspråk

Tjänstledig till och med 2022-03-15

Arbetar med

  • Klarspråk
  • Redaktör för tidningen Klarspråk
  • Tillgänglig information, lättläst
  • Språkrådgivning i svenska
  • Språkvård
  • Nordiskt språksamarbete, nordisk sekreterare

Nätverk