Aktuella utlysningar

Här hittar du aktuella utlysningar för bidrag till minoritetsspråken.

Utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen (Isof) delar ut bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Nu finns nya medel att söka.

Läs mer om hur man ansöker på: https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/bidrag-till-minoritetsspraken/soka-bidrag Länk till annan webbplats.

Ansökningarna ska vara inlämnade senast måndagen den 23 januari 2023.

Isof har i uppdrag att fördela statsbidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Bedömningsgruppen sammanträder den 17 februari och därefter meddelas om bidrag beviljas eller ej inom ca två veckor.

Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2023 men kan användas under hela perioden som projektet pågår.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Mer information om ordinarie utlysning av bidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken finns på sidan Bidrag till minoritetsspråken. Öppnas i nytt fönster.