Novinengro lil 1 čhibiakro centrum

Dre stičnio dava berš začnindžia Isof planovanio bučakro kaj te začhuven čhibiakro centrum, celo isi dasavo kaj varekici dasave isi te javen začhude te 2022.

Vsparčiosa ružne umientnoščasa te vladza(raja) i vejščo te konsultinel sir džial buti te jangil. Pe jamare čhibiakre centrumoskri šieč mogines tu te čitinel sir do buti džial te jangil: isof.se/sprakcentrum.

Varekici konsultacji juš isis

Dre stičnio čhon kerdžia Isof varekici ružna konsultacj dre do ružna čhibia – čenščovo konsultinen pes organizacjenca kaj reprezentinen do nacjonalno mniejšošč narodovo, čenščovo te piradi konsultacja sarenge kaj rakiren albo isi začekaviona do čhibienca. Khetanes kerdžiam jame enja konsultacji i rakčiam jamen 125 manušenca. Teš isis možlivošč dolenge konkamel pšež webbformulär te lel udžalo i te del peskre poglondi i peskre mišli.

Paš konsultacja jame miendži inimi diskutinasis pal do buti pal džialalnošči i sir nacjonalno mniejšošč narodovo moginel te del možlivošč kaj te javel vplivo popžez grupa kaj žondžinel každe jekheske dre do čhibiakro centrum. Dialogo teš isis ligirdo pal grupa kaj žondžinel i ščhuvel i lel odpoviedžalnošč.

Nominacja te grupa kaj žondžinel

Dre čhon marco mogines tu jako privatno manuš albo te savi organizacja tu naležines to mogines te nomininel kanditaten te do grupa, kaj žondžinel kaj javela začhudi každe jekhe čhibiakro centrum. Tu mogines te nomininel manušen kaj tu džines kaj jone moginen te del peskri viedza i umientnošč te buti te čhibiakro centrum, ale važno isi kaj do manuš džinel i zakceptinel do nominacja. Čitin butedir pal grupa kaj žondžinel i sir do nominacja te kerel pe Jamari šiečakri rig (strona) isof.se/sprakcentrumstyrgrupper.

Grupa kaj žondžinel lakri rola zanim čhibiakro centrum javela začhudo to isi te dikhel Isofs sir budinel džalanio i te del jamenge vsparčio i te doradžinel dre da buti. Sir čhibiakro centrum juš javela začhudo skedela pes grupa kaj žondžinel okolo štar moli pe berš.

Džalalnoščakro opiso

Nacjonalno čhibiakro centrum isi te del vsparčio i viedza kaj te ulatfinel doleske kon rakirel do čhibiasa dre celo them kaj te urikirel, te lel pale i te rozvininel peskri čhib – adža kaj do nacjonalno mniejšoščakre narodova čhibia moginen te džidžiol duredir dre Švecja. Paš grupa kaj žondžinel isi džalalnoščakro zavartošč diskutovano i teš isis možlivošč kaj te podhadel žičeni i te pšekazinel peskri viedza kaj dotičinel do poščsgulna čhibiengre varunki i počhebi.

Rezultato do dialogosti paš do džalalnošč javela podstavasa dre do jekto (pieršo) džalalnoščakro opiso do ružne čhibiengre centrum. Do planovano kierunko každune jekhes lendi javela pšediktli i pšediskutovano te grupa kaj žondžinel pe viosna.

Bučia isi te javen oglošona

Pe podstava te da džalalnošč kaj isi te javel začhudi dre čhibiakro centrum to Isof začnindžia te planinel sir do džalalnošč isi te javel pe šteto. Pe viosna javena butedir bučia oglošona i vičhude pe jamari šiečakri rig (strona) isof.se/sprakcentrum i teš pšez novinengro lil, Isofs Linkedln – rig (strona) i javir kanali. Uvažin i rozdik tut bo javena oglošeni pe bučia i mogines te phenel javirenge kon isi začekaviono!

Dialogo pal lokali

Čhibiakro centrum javela začhudo dre finsko te Uppsala, dre jiddisch te Stockholm, dre meänkieli te Kiruna i Övertorneå i dre romska te Stockholm. Kana isi jamen dialogi komunenca i vladzasa pal eventualno lokalno vspulpraca dre do ružna foria. Jame phenasam butedir pal dava dre novinengro lil.

Tire poglondi isi važna

Jame doceninas do baro zangažovanio i čekavošč kaj te javel začhudo da nacjonalno čhibiakro centrum i isi pšez konsultacja skendine poglondi i doreščam važna mišli i pomisli te duredir planovanioskri buti. Nastepno novinenca lil javela vidino te konco marco. So isi tut pitani i poglondi pal jamari buti pal začhuiben čhibiakro centrum to mogines tut te kontaktinel jamenca pe e-počtakro adreso sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer