Nordterm 2023

Vy över Stockholm med Riddarholmen i förgrunden.

Den nordiska konferensen Nordterm 2023 äger rum i Stockholm den 14-15 juni.

I juni 2023 hålls den nordiska konferensen Nordterm 2023. Välkommen att bidra med föredrag på temat "Terminologi i samhällets tjänst".

För första gången samlar det terminologiska nätverket Nordterm och Nätverket för språknämnderna i Norden, NSN, till en gemensam konferens 14–15 juni i Stockholm. Konferensen Nordterm 2023 välkomnar forskare och praktiker från hela Norden med intresse för årets konferenstema, ”Terminologi i samhällets tjänst”. Det breda anslaget ger plats åt olika språkvetenskapliga perspektiv på hur termer och fackspråk används i samhällsviktig kommunikation, framför allt utifrån områden som terminologiteori, språkvård, språkpolitik, klarspråk och översättning.

 Vi som arrangörer hoppas att konferensen kommer att bidra till utbytet av språkliga och kulturella kunskaper och erfarenheter mellan deltagare från olika länder, främja nätverksbyggande och samarbete mellan personer och organisationer, och förstås i förlängningen stärka och förbättra samhällskommunikationen i Norden.

Huvudtalare för konferensen är:
Nina Pilke, direktör för Språkcentret vid Vasa universitet
Helena Bani-Shoraka, lektor i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet

Om temat för konferensen

Årets konferenstema är ”Terminologi i samhällets tjänst” vilket ger plats åt olika språkvetenskapliga perspektiv på hur termer och fackspråk används i samhällsviktig kommunikation, såväl inom offentlig som privat sektor, exempelvis

  • när ämnesspecifik kunskap ska förmedlas till en mångfacetterad målgrupp
  • vid tolkning eller översättning
  • vid kriskommunikation
  • vid uppbyggnad av termbanker, ordböcker och informationssystem
  • vid forskning inom olika ämnesområden, inte minst språkvetenskaplig sådan.

Skicka in abstrakt till föredrag

Du som vill hålla ett föredrag skickar ditt abstrakt senast den 15 februari 2023 via anmälningsformuläret nedan. Du får veta om ditt föredrag kommer att ingå i programmet senast den 15 mars 2023.

Abstraktet till ditt föredrag

  • bör omfatta cirka en halv A4-sida (2 000 tecken med blanksteg)
  • ska vara skrivet på ett nordiskt språk (finska och isländska abstrakt ska dock också ha en version på danska, norska eller svenska)
  • bör även innehålla förslag på nyckelord.

Obs! Döp filen som du laddar upp efter följande mönster:
"Anna Andersson, Nordterm 2023".Anmälan till konferensen

Mer information kommer.

Program

Mer information kommer.

Kort och gott

Datum: 14–15 juni 2023

Plats: Ersta konferens, Stockholm

Kontakt: terminologi@isof.se

Info om anmälan och program kommer!