Perspektiv på revitalisering

Här kan du följa symposiet live den 26 och 27 oktober. Sändningarna kommer att finnas tillgängliga på Isofs webb en kort period veckan efter konferensen.

Sändning 26 oktober

Sändning 27 oktober