Symposiet Gränser

Den 8 februari 2023 anordnar Institutet för språk och folkminnen i Göteborg ett tvärvetenskapligt heldagssymposium med temat Gränser. Forskare från olika discipliner berättar hur just de arbetar med gränser.

Staket på ett fält.

Det finns mycket tid avsatt för gemensamma diskussioner.

Välkomna!

Maria Löfdahl, Jenny Nilsson, Erik Magnusson Petzell, Susanne Nylund Skog och Lena Wenner.

Fakta

Tid: Onsdagen den 8 februari 2023, klockan 09.00-17.30

Plats: Arkivgatan 9 i Göteborg (Riksarkivet)

Kostnad: 400 kronor + moms (lunch och fika ingår)

Frågor: jenny.nilsson@isof.se

Anmälan
Senaste dag för anmälan är den 1 februari 2023. Anmälan är bindande. Om du får förhinder går det bra att överlåta platsen åt någon annan.

Anmälan

Program

9.00 Introduktion och välkommen

9.05–9.45 Stina Ericsson, Göteborgs universitet: Gränsbevakning och gränsöverskridande i kategoriseringar av människor

9.45–10.25 Henning Årman, Stockholms universitet: Gränslös agens? En diskussion om ungas aktörskap i sociolingvistisk forskning

10.25–10.45 Kaffe med tillbehör

10.45–11.25 Blanka Henriksson, Åbo Akademi: ”Man är liksom alltid mittemellan” –upplevda gränser bland unga finlandssvenska migranter

11.25–12.05 Catrin Norrby, Stockholms universitet: Gränser som öppnar eller stänger? Finlandssvenska och sverigesvenska samtal i interkulturell belysning

12.05- 12.45 Charlotte Hyltén-Cavallius, Institutet för språk och folkminnen: ”Vi lämnade en kolonial situation. Någonstans på Atlanten förvandlades vi till kolonisatörer”

13.00-14.00 Lunch på Joe Farellis, Kungsportsavenyn

14.15–14.55 Stefan Norrthon, Stockholms universitet och Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen: Hälsningar över artgränserna

14.55–15.35 Elias Mellander, Göteborgs universitet: På gränsen till sammanbrott? – Preppingkultur, hemberedskap & framtidsutsikter

15.35–15.55 Kaffepaus

15.55–16.35 Catharina Thörn, Göteborgs universitet: Den urbana fronten

16.35-17.15 Mathias Strandberg, Institutet för språk och folkminnen: Ortnamnens vittnesmål om äldre skånska dialektgränser. Några exempel från Färs härad

17.15-17.30 Avrundning och gemensam promenad till närliggande krog för fortsatta diskussioner för dem som vill.