• Huvudmeny

​Samlingarna i Lund

Huvuddelen av de skriftliga materialet samt biblioteket som tillhör Isofs samlingar i Lund är tillgängliga vid Arkivcentrum Syd i Lund.

I januari 2015 stängde Isofs avdelning Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). Isof har tecknat regionala samarbetsavtal med två institutioner. Huvuddelen av de skriftliga samlingarna och delar av biblioteket från DAL har placerats vid Landsarkivet i Lund. Ett särskilt avtal om uppdrag som rör utlämnande av allmänna handlingar har också tecknats mellan Isof och Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Båda dessa institutioner finns i Arkivcentrum Syd.

Parallellt med detta arbetar Isof med att utveckla vårt e-arkiv och att digitalisera samlingarna i Lund.

Samverkansmodellen ger också möjlighet att samarbeta kring olika insamlings- och forskningsprojekt samt att utveckla former för ömsesidigt utnyttjande av varandras kunskaper och erfarenheter inom respektive verksamhetsområden. 

Obs! Tillfälliga förändringar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer påverkas Isofs verksamhet tillfälligt. Det kan även komma att påverka tillgången till Isofs samlingar i Lund.

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Öppettider

Arkivcentrum Syd har öppet för besökare till läsesalen: mån–fre kl. 9–16. Framtagning av arkivhandlingar och böcker mellan kl. 9–12 samt kl. 13–15. Länkar:

Ansvar för samlingarna

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) har ansvar för samlingarma i Lund.

Biblioteket och inspelat material

Biblioteket från DAL har flyttats till Landsarkivet i Lund.

Delar av det inspelade materialet är flyttat från Lund till Uppsala för digitalisering. Du kan göra beställningar av inspelningar ur våra samlingar, kontakta oss gärna för mer information.

Uppdaterad 17 juni 2020

Kontakt

Kontakta oss gärna för frågor om samlingarna i Lund.

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post
registrator@isof.se

Frågor om dialekter, och namn


Telefontid
: måndag–fredag,
10–12, 13–15

Dialekter: 0200-24 33 00

Namn: 0200-38 44 44

Läs mer

Läs mer om Isofs rådgivning inom olika ämnen på sidan Rådgivning.