Utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Nu kan din förening eller organisation söka bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Ansök senast den 22 januari.

Institutet för språk och folkminnen (Isof) delar ut bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Nu finns nya medel att söka. Ansökningarna ska vara inlämnade senast måndagen den 22 januari 2024.

Besked i februari

Bedömningsgruppen sammanträder den 16 februari och därefter meddelas om bidrag beviljas eller ej inom ca två veckor. Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2024 men kan användas under hela perioden som projektet pågår.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.