Direktsändning: Perspektiv på revitalisering

Den 26–27 oktober direktsänder vi symposiet Perspektiv på revitalisering. Här kan du lyssna på aktuell forskning och få inspiration av framgångsrika revitaliseringsprojekt.

Symposiet Perspektiv på revitalisering handlar om revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Symposiet vänder sig till såväl forskare som aktivister och alla som arbetar med eller är intresserade av minoritetsspråk och språkrevitalisering. Hela symposiet direktsänds här på Isofs webbplats. Sändningarna kommer även att finnas tillgängliga på webbplatsen cirka en vecka efter konferensen.