Soppero Sameförening

Soppero Sameförening har bland annat projektet Ordval i nordsamiskans dialekter, där deltagarna analyserar texter och dikter och jobbar med att ta fram egna.

Tre kvinnor fotograferade utomhus.

Högt uppe i Sverige ligger Övre Soppero. Där arbetar Kerstin Blind, Elli Margareta Sikku och Else-Maj Blind i Soppero Sameförening för att stärka kunskaperna i samiska.

Medlemmarna i Soppero Sameförening delade med sig av många fascinerande berättelser om tiden från deras barndom, om internatskolorna dit samiska barn sändes, men också om de kurser de i dag ger för att bevara språket och hålla det levande.