Luste tjaeledh

Luste tjaeledh betyder roligt att skriva, och är en skrivartävling som det sydsamiska kulturcentrumet Gaaltije har initierat. Det finns tävlingsklasser både för vuxna och för ungdomar, samtliga har temat Saepmie, som får tolkas fritt.

I skrivartävlingen Luste tjaeledh premieras texer på sydsamiska. Målet är att ge ut en antologi.

Tävlingsbidrag inskickade på sydsamiska premieras, men även norska och svenska texter är tillåtna så länge textförfattaren har någon koppling till det sydsamiska språkområdet.

En anledning till skrivuppmaningen är att det på senare tid i snitt getts ut bara 0,2 samiska böcker per år, och litteratur och läromedel på just sydsamiska är mycket sällsynt. Syftet med tävlingen är att öka utgivningen av och främja intresset för sydsamisk litteratur. Ett av projektets mål är att under 2020 ge ut en antologi bestående av inskickade texter, där eventuella texter på norska och svenska har översatts till sydsamiska.

En skrivarkurs/-workshop har också ingått i projektet, som är flerårigt.