Lule-Bodens Sameförening

Lule-Bodens Sameförening i Luleå är en grupp samer som träffas regelbundet för att hålla liv i samiskan. Det gör de bland annat genom att anordna aktiviteter där samisktalande och de som inte fått med sig samiskan som barn får möjlighet att umgås och prata samiska. De försöker också aktivt att påverka Luleå kommun för att kunna få till mer och bättre modersmålsundervisning i skolan.

Ingela Jannok Öhlund, Gudrun Marsja och Pia-Maria Holmgren från Lule-Bodens Sameförening.