Lär dig mer om nationella minoritetsspråk

En kunskapsbank om de nationella minoritetsspråken i Sverige.

 • Om nationella minoritetsspråk

  Sedan år 2000 har Sverige fem nationella minoritetsspråk.

 • Revitalisering och rättigheter

  Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att utöva sin kultur och använda sitt språk.

 • Finska

  Finska är det näst största språket i Sverige, efter svenskan.

 • Jiddisch

  Jiddisch är ett av flera judiska språk, och har talats i Sverige åtminstone sedan 1700-talet.

 • Meänkieli

  Meänkieli är ett finskt-ugriskt språk, närmast besläktat med finska och kvänska.

 • Romska

  Det romska språket har många olika dialekter och talas över hela Europa.

 • Samiska

  De samiska språken är gränsöverskridande och talas huvudsakligen inom Sápmi.

Aktuellt