Referensgrupp i finska

I Språkrådets referensgrupp i finska ingår representanter från skol- och universitetsvärlden, media och kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska.

Vi samlas ett par gånger om året för att diskutera aktuella frågor som rör det finska språket.