Referensgrupp för meänkieli

Referensgruppen för meänkieli har en rådgivande funktion gällande verksamhetens inriktning och frågor som berör meänkieli.

Ledamöter

  • Meri Alarcón
  • Anders Emanuelsson
  • Henning Johansson
  • Maja Mella
  • Anna Niva
  • Holger Torneus

Om referensgruppen

Referensgrupperna är rådgivande gällande såväl verksamhetens inriktning i allmänhet som frågor som berör respektive ansvarsområde. Referensgrupperna består av 5–6 ledamöter och utses för en period om tre år.

De ska:

  • bidra med synpunkter på verksamhetens innehåll och inriktning genom att ge råd vid prioriteringar, visa på behov av språkliga hjälpmedel, föreslå forsknings- och utvecklingsuppgifter m.m.
  • vara kontaktlänk mellan Språkrådet och till exempel olika lärosäten och intresseorganisationer
  • bidra med information om forskning, utvecklingsprojekt, seminarier m.m. som kan vara viktiga för Språkrådet.