Nätverket för språknämnderna i Norden (NSN)

Isof ingår i Nätverket för språknämnderna i Norden (NSN) som är ett forum för informationsutbyte och samarbete mellan de nordiska språknämnderna.

Syftet med samarbetet är:

 • att främja den nordiska språkförståelsen,
 • att stärka de nordiska språkens ställning, och
 • att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden.

Nätverket för språknämnderna i Norden (NSN) ger ut tidskriften Språk i Norden Länk till annan webbplats. och samarbetar i frågor om exempelvis klarspråk och språkteknologi. Nätverket arrangerar också den vartannat år återkommande konferensen Nordiska språkmötet.

Du kan läsa mer om det nordiska språksamarbetet på sidan Språkvård och samarbete som ingår i vår kunskapsbank om nordiska språk.

Webbplats

Sprakinstitutet.fi: Nätverket för språknämnderna i Norden (NSN) Länk till annan webbplats.

Medlemmar i nätverket

Sverige

Danmark

 • Thomas Hestbæk Andersen (ledare)
 • Marianne Rathje (nordisk sekreterare)

Finland

 • Charlotta af Hällström-Reijonen (ledare)
 • Salli Kankaanpää (ledare)
 • Bianca Ortiz Holmberg (nordisk sekreterare)

Färöarna

 • Randi Kúrberg (ledare)
 • Henry á Fríðriksmørk (nordisk sekreterare)

Grönland

 • Beatrine Heilmann (ledare)
 • Helle Hammeken-Holm (nordisk sekreterare)

Island

 • Steinunn Stefánsdóttir (ledare)
 • Ágústa Þorbergsdóttir (nordisk sekreterare)

Norge

 • Åse Wetås (ledare)
 • Gunnhild Wiggen (nordisk sekreterare)

Sápmi

 • Mika Saijets (ledare)