Livind

Livind är ett internationellt samarbete runt immateriella kulturarv och hållbar utveckling.

Projektet Livind – Creative and living cultural heritage as a resource for the Northern Dimension region startade i september 2021 och syftar till att stärka det immateriella kulturarvets betydelse för hållbar utveckling i lokala gemenskaper. I projektet synliggörs och delas praktiska sätt på vilka immateriella kulturarv kan bidra till hållbar utveckling och hur de kan nyttjas lokalt inom exempelvis utbildning och turism.

Projektet är ett samarbete mellan olika aktörer i 10 länder i norra Europa och finansieras huvudsakligen av Finlands utrikesministerium. Museiverket i Finland ansvarar för projektet och från Sverige deltar Institutet för språk och folkminnen som en av parterna.

Läs mer om immateriella kulturarv

Levande kulturarv logga

På webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om immateriella kulturarv, Unescos konvention och det svenska konventionsarbetet. Du hittar även Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv.