Kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

2020–2024 ingår Sverige i den mellanstatliga kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Sverige valdes in i kommittén i samband med konventionens statspartsmöte i september 2020.

Kommittén ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå och har bland annat utvecklat en strategi för global kunskapsuppbyggnad. Kommittén fattar också beslut om bistånd till olika projekt och om konventionens listor.

Läs mer om konventionen

Levande kulturarv logga

På webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om immateriella kulturarv, Unescos konvention och det svenska konventionsarbetet. Du hittar även Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv.