Nätverket som räddade nyckelharpan skrivs in på Unescoregister

Från ett okänt instrument med få utövare till ett internationellt nätverk av musiker, instrumentbyggare och entusiaster – nu skrivs Nyckelharpans nätverk in i Unescos register över goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv. Det är andra gången ett svenskt förslag tas upp i registret.

Nyckelharpspel i närbild.

Foto: Eric Sahlström Institutet.

Syftet med Unescos register över goda metoder är att lyfta fram program, projekt och aktiviteter runt om världen som kan tjäna som förebilder i arbetet med att trygga levande kulturarv. Det handlar om traditioner, sedvänjor, färdigheter, uttryck och kunskaper som förs vidare mellan människor. Registret är en del av Unescos arbete med konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Nyckelharpans nätverk omfattar ett mångårigt arbete med att vidareföra och utveckla kunskaperna om att bygga och spela nyckelharpa. En viktig nod i nätverket är Eric Sahlström Institutet i Tobo.

”Utnämningen blev möjlig tack vare alla utövare: musiker, instrumentbyggare, folkdansare, folkmusikorganisationer och institutioner, skolor, forskare, producenter och arrangörer. Vi är oerhört glada och stolta”, säger Magnus Holmström, riksspelman och verksamhetschef på Eric Sahlström Institutet.

Maria Nyström är senior rådgivare på Institutet för språk och folkminnen och samordnar Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

”Det är roligt att Nyckelharpans nätverk skrivs in i Unescos register. Nätverket är ett gott exempel på hur levande kulturarv kan tryggas genom samarbetets kraft, helt i linje med konventionens anda”, säger hon.

Nätverket är Sveriges andra förslag till registret. 2017 antogs Sagobygden, ett berättarnätverk i Alvesta, Ljungby och Älmhult som arbetar för att hålla liv traktens muntliga berättatraditioner.

Kontakt

Maria Nyström, senior rådgivare på Institutet för språk och folkminnen
Telefon: 070-188 66 59
E-post: maria.nystrom@isof.se

Magnus Holmström, verksamhetschef på Eric Sahlström Institutet
Telefon: 070-234 84 56
E-post: magnus.holmstrom@esitobo.org

Läs mer på Levande kulturarv

Levande kulturarv är Sveriges webbplats om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Här kan du läsa mer om immateriella kulturarv och Sveriges arbete med konventionen. Du hittar även den nationella förteckningen med exempel på immateriella kulturarv i Sverige.

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!