Vad är termer för ord?

En term är ett ord eller uttryck som genom tradition eller överenskommelse används inom ett speciellt ämnesområde i en avgränsad betydelse. Den betydelsen är ibland inte känd utanför detta fackspråk och kan därför behöva förklaras.

Läs mer om termer

Kunskapsbank om termer och fackspråk: