Formåtergivande tecken

Formåtergivande tecken är sådana som avbildar en referents form.

Formåtergivande tecken kan återge antingen hela eller en del av en referents form. Till exempel i det formåtergivande tecknet TALLRIK återges tallrikens kontur och i tecknet FLASKA återges flaskans hela form. Andra tecken, som exemplen ELEFANT och KVINNA, återger en del av formen: elefantens snabel och kvinnans bröst.

Exempel

TALLRIK

FLASKA

ELEFANT

KVINNA