Deiktiska tecken

Deiktiska tecken är sådana teckenformer som pekar direkt på den referent som betecknas.

Exempelvis kan man peka på näsan eller magen för att uttrycka 'näsa' och 'mage' (NÄSA och MAGE). Det finns också tecken som pekar indirekt, till exempel om man pekar på himlen däruppe och på så sätt betecknar GUD. Utpekandet fungerar då som en association till gud.

Exempel

NÄSA

MAGE

GUD

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen