Rörelseåtergivande tecken

Rörelseåtergivande tecken är sådana som imiterar en referents rörelse.

Rörelseåtergivande tecken kan återge olika sorters rörelser hos en referent. Det kan det vara en referents egen rörelse som återges. Till exempel rörelseåtergivande tecknen för substantivet KLOCKA och verbet återger klockans pendlande rörelse och benens rörelser när man går.

Ett tecken kan även återge rörelsen hos en referent när någon handskas med det. Till exempel återger substantivet BOK rörelsen hos en bok som slås upp, och verbet SÅGA återger rörelsen hos en såg i arbete.

En annan typ av rörelseåtergivande tecken är sådana som återger en hands hantering av ett föremål. Exempelvis återger tecknet för verbet LÅSA en hands hantering av en nyckel när man låser och tecknet för substantivet BIL hur man håller i ratten när man kör en bil.

Tecknen STOPP, HEJ och HUND återger varsin gest: att vilja stoppa någon, att säga hej och att klappa på sitt ben för att få en hund att komma.

Exempel

KLOCKA

BOK

SÅGA

LÅSA

BIL

STOPP

HEJ

HUND

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen