Abstrakt innehåll

Abstrakt innehåll kan inte avbildas direkt i teckenformen, men formen för tecknet kan vara indirekt motiverad.

Metaforer

Även om ett abstrakt innehåll inte direkt kan avbildas i teckenformen, så kan teckenformen vara motiverad på ett indirekt sätt. Det kan vara så att ett begrepp med abstrakt innehåll blir konkretiserat i teckenformen genom en så kallad konkretiserande omskrivning. En metafor kan representera ett abstrakt innehåll, och på det sättet kan en teckenform vara en metafor. Teckenformer som FÖRTRYCK och HÖG bygger på metaforer. Tecknet FÖRTRYCK återger en metafor där någon trycker ner någon eller något och tecknet för HÖG återger en metafor för höjd som man visar med händerna.

Associationer

Det finns också teckenformer som vi på något sätt kan associera till. Ett exempel är tecknet MÖRK, där händerna rör sig nedåt framför ögonen, vilket är en association till synintrycket att mörkret faller. När det gäller en del tecken kan man inte avgöra sambandet helt, men man kan ibland se vissa gemensamma drag mellan tecken som liknar varandra. Det finns en del tecken som har samma artikulationsställe, till exempel tecken som utförs på bröstet. De associeras ofta till känslor som finns i bröstet, till exempel tecknen LEDSEN, GLAD och OROLIG. Ett annat exempel är när huvudet används som artikulationsställe, vilket vanligen associeras till någon slags hjärnverksamhet som till exempel i tecknen FUNDERA, VET och DUKTIG.

Exempel

FÖRTRYCK

HÖG

MÖRK

LEDSEN, GLAD, OROLIG

FUNDERA, VET, DUKTIG

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen