Maria Löfdahl får pris för framstående forskning

Under hösten 2020 stod det klart att en av pristagarna i Kungliga Gustav Adolfs akademiens årliga utdelning är Isofs Maria Löfdahl.

Bild på Maria Löfdahl som är namnforskare på Isof.

Maria Löfdahl, namnforskare på Isof.

Maria Löfdahl arbetar som namnforskare på Isofs avdelning för arkiv och forskning i Göteborg. Förutom att bistå med experthjälp när allmänheten, media och forskare behöver svar på namnfrågor arbetar hon aktivt med Ortnamnen i Göteborgs län och projektet Det mångkulturella Sveriges onomastikon.

Under hösten 2020 beslutade Kungliga Gustav Adolfs-akademin att Maria Löfdahl skulle bli en av fem pristagare ur Torsten Janckes minnesfond. Priset motiveras med hennes framstående insatser inom svensk namnforskning, vilka lämnat viktiga bidrag både till det grundläggande arbetet med ortnamnstolkning och till nyare socioonomastisk forskning.

Kungliga Gustav Adolfs akademien delar totalt ut drygt en miljon kronor i priser för förtjänstfulla forskningsinsatser rörande svensk folkkultur.

Läs Kungliga Gustav Adolfs akademiens information om alla pristagare 2020 Länk till annan webbplats.