Nytt projekt ska samla in dövas berättelser

Projektet ”Äldre döva berättar” ska samla in och dokumentera berättelser om teckenspråkigas liv i samhället under 1930–1980-talet.

I projektet kommer döva personer födda år 1930–1958 berätta om sina minnen och upplevelser från hemmet, skoltiden, fritiden och arbetslivet. Berättelserna spelas in och kommer att bli en del av Isofs språk- och folkminnessamlingar.

”Syftet med projektet är att dokumentera dövas minnen och berättelser. Det här är ett viktigt immateriellt kulturarv för den teckenspråkiga gruppen i Sverige”, säger Sebastian Embacher som är språkvårdare i svenskt teckenspråk på Isof.

Under 1980-talet gjorde Sveriges Dövas Riksförbund en liknande dokumentation av äldre döva personers berättelser. Dessa berättelser förvaras i dag i Isofs arkiv. Den gången intervjuades personer födda mellan år 1895–1925 och de berättade om minnen från första halvan av 1900-talet.

”Med det nya materialet som samlas in får vi berättelser och minnen som speglar hela 1900-talet. Det är intressant att kunna se och jämföra hur dövas liv sett ut och förändrats från början av 1900-talet fram tills i dag” säger Sebastian Embacher.

Läs mer

Projekt: Äldre döva berättar

Arkiv och insamling: Teckenspråkigt material