Sök pengar för språkvårdsforskning om svenskan

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser ett stipendium om sammanlagt 100 000 kr för språkvetenskaplig forskning om svenska på språkvårdens område.

Ansökan kan gälla alla ämnesområden som kan innefattas i en bred förståelse av begreppen språkvård och språkpolitik, till exempel:
  • det svenska standardspråkets variation och förändring
  • svenskt textbruk i tid och rum
  • standardisering, språknormer och attityder till normer
  • svenskans roll i ett mångspråkigt Sverige
  • språkteknologin, de nya medierna och svenskan
  • skola och språkundervisning.

Beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större arbete. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen.

Ansökan sänds till Språkrådet som bifogat dokument i e-brev till maria.bylin@isof.se. Ansökan ska ha anlänt senast den 31 oktober 2022. Beslut meddelas senast den 1 december.

Läs mer om hur du ansöker om stipendium från Erik Wellanders fond. Länk till annan webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av antingen Björn Melander, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, bjorn.melander@nordiska.uu.se, eller Maria Bylin, Språkrådet, maria.bylin@isof.se.