Ny forskningsartikel om gutniska

I en forskningsartikel på engelska, i den internationella tidskriften Nordic Journal of Linguistics, sammanfattar Erik Magnusson Petzell den forskning han bedrivit inom ramen för det VR-finansierade projektet "1000 år av språklig kontakt: konvergens och divergens på Gotland".

Erik Magnusson Petzell är forskningsarkivarie vid Isofs avdelning för arkiv och forskning i Göteborg.