Språktjänster på isof.se

För att du lättare ska kunna söka svar och få snabb hjälp när du har olika typer av språkfrågor har vi samlat sådan data och information i flera olika språktjänster. Här beskriver vi några av dem.

Det vi kallar språktjänster är tjänster som hjälper dig att söka på frågor och hitta svar inom ett särskilt språk, slå upp ett ord och hitta motsvarande ord på annat språk eller slå upp en term. Vi har även vissa webbutbildningar som vi betraktar som språktjänster. Några av våra populäraste språktjänster är Frågelådan i svenska, Rikstermbanken och Lexin. Vi har även ordlistor för de olika nationella minoritetsspråken, svenskt teckenspråk och svenska. Här beskriver vi dessa tjänster lite närmare.

Frågelådan

I Frågelådan hittar du svar på språkfrågor om svenska, till exempel om skrivregler, grammatik, uttal, stavning, främmande ortnamn och användning av ord och uttryck. Frågelådans rekommendationer gäller den offentliga svenskan som ska vara vårdad, enkel och begriplig. Andra skrivsätt kan passa bättre i andra sammanhang.

Rikstermbanken

Rikstermbanken kan du söka i när du behöver undersöka ämnesspecifika ord och uttryck, det vill säga termer. Här hittar du information om termer inom en stor mängd ämnesområden, till exempel juridik, ekonomi, medicin, informationssäkerhet, kulturarv och matlagning. Du kan få reda på vad en term står för, hur olika organisationer använder samma term och även om det finns termmotsvarigheter på andra språk.

Lexin

Lexin är ett nätbaserat lexikon på arton minoritetsspråk samt svenska. Förutom lexikonet hittar du bilder, animationer och dialoger i videoformat. Digitala Lexin finns i nuläget på språken albanska, amhariska, arabiska, azerbajdzjanska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, pashto, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska och turkiska.

Ordlistor för de olika nationella minoritetsspråken

Vi har flera ordlistor för våra olika nationella minoritetsspråk samt svenskt teckenspråk. Här hittar du länkar till dem.

Spana in våra andra luckor i lanseringskalendern!