Översättningar och språk på isof.se

De flesta av våra sidor på webben är på svenska. Men vi har också flera sidor med information på de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk, samt ett fåtal sidor med information på engelska eller andra språk.

Eftersom vi själva är experter på flerspråkighet och de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska samt svenskt teckenspråk, tycker vi att det är extra viktigt att arbeta på ett bra och tillgängligt sätt med översättningar och sidor på andra språk. Här beskriver vi hur du kan hitta översättningar och språksidor på vår webb.

Språkväljaren Other languages

På alla sidor på webben som har motsvarande innehåll på ett annat språk visas språkväljaren Other languages. När du klickar på symbolen och texten Other languages fälls en lista över valbara språk ut. När du klickar på ett språk hamnar du på en sida där du hittar motsvarande innehåll på just det språket. Om språkväljaren inte visas på en sida innebär det att informationen på sidan inte finns på något annat språk än det som presenteras på sidan.

Bild som visar hur funktionen språkväljaren ser ut på Isofs webbplats.

Så här ser språkväljaren ut på nya isof.se.

Nationella minoritetsspråk i lilla sidhuvudsmenyn

Du kan alltid snabbt komma åt våra sidor på nationella minoritetsspråk genom att klicka på snabblänken Nationella minoritetsspråk i lilla sidhuvudsmenyn. Då hamnar du på en ingångssida för våra sidor med information på nationella minoritetsspråk. Välj ett språk och klicka dig vidare för att ta del av informationssidor på just det språket.

Bild som visar ingången Nationella minoritetsspråk i sidhuvudet på Isofs webbplats.

Så här ser ikonen och texten ut för ingången till sidor på de nationella minoritetsspråken på nya isof.se.

Teckenspråk i lilla sidhuvudsmenyn

Du kan alltid snabbt komma åt våra sidor på svenskt teckenspråk genom att klicka på snabblänken Teckenspråk i lilla sidhuvudsmenyn. Då hamnar du på en sida där vi har samlat all vår information på svenskt teckenspråk.

Bild som visar ingången teckenspråk i sidhuvudet på Isofs webbplats.

Så här ser ikonen och texten ut för ingången till sidor på svenskt teckenspråk på nya isof.se.

Teckenspråk på sidor med text på svenska

På sidor med text på svenska finns det ibland utfällbara rubriker med ikonen för teckenspråk. Om du klickar på en sådan rubrik får du direkt på sidan upp en teckenspråksfilm som är en översättning av den svenska informationen på antingen hela sidan eller i ett visst stycke.

Bild som visar hur teckenspråksfilmer visas på Isofs webbplats.

Så här ser det ut när man fäller ut teckenspråksfilmer som finns på sidor med text på svenska.

Other languages i sidfoten

Du kan alltid komma åt våra sidor på andra språk än svenska, de nationella minoritetsspråken samt svenskt teckenspråk genom att klicka på snabblänken Other languages i sidfoten. Då hamnar du på en sida där du kan klicka dig vidare till ett av de övriga språk som finns.

Bild som visar ikonen och texten för ingången other languages på Isofs webbplats.

Så här ser ikonen och texten för Other languages i sidfoten ut på nya isof.se.

Spana in våra andra luckor i lanseringskalendern!