Informationssidor på isof.se

Informationssidor är precis vad det låter som – sidor med information om ett specifikt ämne. Den informationen försöker vi skriva på ett enkelt, begripligt och intressant sätt så att det ska bli lättare och roligare för dig att ta till dig av innehållet.

Informationssidor innehåller mycket text och en del bilder. Det kan även finnas andra funktioner som ska underlätta för dig i ditt informationssökande, till exempel Utfällbara rubriker, Relaterat innehåll och Kontakt som vi beskriver närmare här.

Inkluderande språk

På Isof är vi experter på språk, klarspråk och terminologi vilket gör det extra viktigt för oss att skriva enkelt, begripligt, korrekt och inkluderande. Vi vill också ha en trevlig ton när vi skriver till dig och skapa innehåll som väcker ett intresse hos dig som använder webben.

Inkluderande bilder

När vi visar bilder på webben försöker vi använda bilder som speglar människors olika erfarenheter, förutsättningar och drömmar så att många fler kan känna sig inkluderade, sedda och välkomna.

Utfällbara rubriker

På en informationssida kan det finnas Utfällbara rubriker som är en rubrikruta med en plusknapp längst till höger i rutan. När du klickar på en rubrikruta eller på plusknappen i rutan fälls mer information ut och plusknappen blir en minusknapp. Om du klickar på minusknappen fälls rutan ihop igen till en rubrikruta. På det här sättet rymmer vi mer information på färre sidor och du som besöker oss på webben behöver inte gå in på många olika sidor för att få relevant information inom ett ämne.

Bild som visar funktionen utfällbara rubriker på Isofs webbplats.

Så här ser funktionen utfällbara rubriker ut på nya isof.se.

Relaterat innehåll

På många informationssidor finns längre ner på sidan en ruta som heter Relaterat innehåll där du hittar länkar till andra sidor på webben som vi tror att du kan vara intresserad av. Klicka på en länk i rutan för att direkt komma till en annan sida på webben med relaterat innehåll.

Bild som visar hur funktionen relaterat innehåll ser ut på Isofs webbplats.

Så här kan funktionen relaterat innehåll se ut på nya isof.se.

Kontakt

Längst ner på informationssidorna finns ofta en ruta som heter Kontakt där du hittar en länk som leder till relevant kontaktinformation, exempelvis till en expert hos oss som kan mer om ämnet.

Bild som visar hur en kontaktruta ser ut på Isofs webbplats.

Så här kan en kontaktruta se ut på nya isof.se.

Spana in våra andra luckor i lanseringskalendern!