Checklista för språkstärkande arbete

Projektet Små språk i Norden har tagit fram en checklista med 11 framgångsfaktorer för språkrevitalisering.

Checklistan är till för dig som arbetar med små språk i kommuner, regioner och minoritetsorganisationer och för dig som är språkbärare av ett litet språk.

Oavsett om språket skyddas av nationella eller europeiska lagar, har få talare numerärt eller talas av majoriteten i ett område, identifierade de nordiska forskarna och experterna ett antal gemensamma och centrala faktorer för att lyckas med språkrevitaliseringen av små språk i Norden.

Framgångsfaktorerna bygger på forskning och beprövad erfarenhet och är tänkta att vara ett stöd i planeringen av språkstärkande aktiviteter.

Använd checklistan utifrån den verksamhet du är en del av – det kan vara en kommun, en förening/organisation eller förskola/skola.

Läs mer och ladda ner

Checklista för att stärka små språk

Hjälp oss att sprida checklistan och skicka gärna den vidare till dina kontakter eller lägg ut den på din hemsida/sociala medier med mera. Tusen tack för ditt engagemang.