Extra utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen (Isof) har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Nu finns nya medel (totalt 4,3 miljoner kronor) att söka. Ansökningar ska vara inlämnade senast måndagen den 3 oktober 2022.

Om revitaliseringsbidraget

Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att fördela statsbidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med utlysningen är att uppmuntra projekt och insatser som stöttar de nationella minoritetsspråkens revitalisering.

Bedömningsgruppen sammanträder den 7 november och därefter meddelas om bidrag beviljas eller ej inom ca två veckor.

Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2022 men kan användas under hela perioden som projektet pågår.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.