Nya läromedel i jiddisch och umesamiska

Nu har det kommit två nya läromedel på Skolwebben: Ubmejesámien mánánappa och Vayter. Båda läromedlen använder musik och sång för att lära elever om språk, kultur och traditioner.

Ubmejesámien mánánappa och Vayter är framtagna med stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Barnsånger på umesamiska

I Ubmejesámien mánánappa finns kända barnsånger på umesamiska. Tanken är att man genom sång och rörelser kan lära sig umesamiska på ett roligt sätt tillsammans, i skolan, hemmet eller på jobbet. Materialet är anpassat för yngre barn men passar alla som vill höra umesamiska.

Teckning med fem apor som hoppar i en säng.

Barnsångerna visas på en film där man kan lyssna på sången och läsa texten. Här en bild från filmen med sången ”Fem små apor”.

Vayter – en lärarhandledning om judisk musik

Vayter är en lärarhandledning som handlar om judisk musik. Syftet är att föra ut judisk musik och att ge kunskaper om språk, tradition och kultur till unga lyssnare. Den vänder sig både till lärare som undervisar i jiddisch och till lärare som undervisar om de svenska minoritetsspråken.

Fyra personer med instrument i utomhusmiljö.

I lärarhandledningen Vayter används musik och sång för att sprida kunskap om jiddisch och jiddischkultur. På bilden syns de medverkande artisterna Isabel Blommé (cello), Anne Kalmering (sång), Miriam Oldenburg (dragspel) och Semmy Stahlhammer (violin). Foto: Karl Gabor.

Bidrag till de nationella minoritetsspråken

Isofs har i uppdrag att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Vi delar årligen ut statsbidrag till olika projekt som stödjer språken. Ansökningsperioden är vanligtvis i december och januari varje år.

Vid tre tillfällen har Isof även gjort extra utlysningar särskilt för framtagande av pedagogiskt material. De läromedel som tas fram med stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken publiceras på isof.se/skolwebben.