Presentation av språkcentrumrapport

Välkommen till en digital presentation av den nya rapporten om verksamheten vid Isofs språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Tid: Torsdag 15 februari kl. 16–17

Plats: Digitalt via Zoom. Se den inspelade presentationen nedan.

Rapporten Språkcentrum finska, jiddisch, meänkieli och romska. Delredovisning december 2023 Pdf, 1.3 MB. (Ku2021/02483) är en första redovisning av Isofs regeringsuppdrag att inrätta språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. I rapporten beskrivs språkcentrumens verksamhet hittills.

Vid presentationen inleder Isofs generaldirektör Martin Sundin, och därefter kommer de fyra språkcentrumen att presentera sin verksamhet.