Nyhetsbrev 7 språkcentrum

Isof har i uppdrag att etablera nationella språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Projektplaneringen har börjat

Etableringsfasen för språkcentrumenheten har inneburit ett omfattande arbete med rekrytering av bland annat språkfrämjare, organisering av lokaler på fyra olika orter och samordning av arbetsprocesserna inom myndigheten. Även intern utbildning kring revitalisering, minoritetsrätt och myndighetsarbete har fortsatt för språkfrämjarna.

Nu har språkcentrumen börjat planera olika konkreta revitaliseringsprojekt. Planeringen grundar sig på den genomförda och pågående behovsinventeringen bland språkbärarna. De olika idéerna diskuteras med styrgruppen samt vid samråden med representanter för minoritetsspråken i april. Om de kommande samråden kan du läsa mer om i slutet av nyhetsbrevet.

Koordinering av insatser

Språkcentrumen har fortsatt att sprida kunskap om sitt uppdrag och träffat både målgrupper och instanser som har regeringsuppdrag med nationella minoriteter. Meningen är att koordinera och diskutera insatserna för att avgränsa språkcentrumsuppdraget och samtidigt hitta samarbetsmöjligheter med andra aktörer.

Den 4 februari besöktes språkcentrum meänkieli i Övertorneå av kulturministern Parisa Liljestrand. Ministern fick en presentation av verksamheten, hade möjlighet att träffa både företrädare för minoritetsorganisationerna och medarbetarna på språkcentrum.

För att synliggöra språkcentrumens arbete och underlätta kommunikationen kommer språkcentrumens webbsidor publiceras inom kort. Där samlas kunskap om olika teorier, konkreta modeller och tips för att lyckas med revitalisering.

Styrgruppsmöten

Styrgrupperna har haft flera möten digitalt och fysiskt. Den 22 mars samlades grupperna för alla fyra språkcentrumen i Stockholm för att diskutera målarbetet. Samtalen handlade om mål på längre sikt och rörde behovet av metodutveckling och nya arenor där minoritetsspråken kan användas.

Rekryteringarna

Språkcentrumen för jiddisch, romani chib och finska har rekryterat nya språkfrämjare. Rekrytering av en språkfrämjare i meänkieli i Kiruna kommer att påbörjas i april. För att stödja arbetet och genomföra olika revitaliseringsprojekt inom ramen för uppdraget kommer alla de fyra språkcentrumen också att söka och anlita personer för tidsbegränsade anställningar.

Samråd

Isof kallar till öppet samråd för att informera om arbetet som pågår på de olika språkcentrumen och diskutera planer för tänkta revitaliseringsprojekt. Anmälningslänkarna finns här:

Språkcentrum: Öppet samråd för jiddisch | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Länk till annan webbplats.

Språkcentrum: Öppet samråd för meänkieli | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Länk till annan webbplats.

Språkcentrum: Öppet samråd för romska | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Länk till annan webbplats.

Språkcentrum: Öppet samråd för finska | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Du når språkcentrumen via e-post:

Vi vill tacka för det stora engagemanget och intresset som finns för språkcentrumens verksamhet.

Vi vill också önska en ljus vår!

/Harriet Kowalski, avdelningschef för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk och Elina Majakari, enhetschef för språkcentrum

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!