Nyhetsbrev 6 språkcentrum

Isof har i uppdrag att etablera nationella språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Behovsinventeringen har startat

Språkfrämjarna vid de fyra språkcentrumen har påbörjat behovsinventeringen bland organisationer och andra aktörer för att samla in och dokumentera olika behov av revitaliserande aktiviteter och insatser för respektive språk. Språkcentrumen har även vid ett flertal tillfällen spridit kunskap om sitt uppdrag.

Under uppbyggnadsfasen för språkcentrumen har insatserna med intern kompetensutveckling om språkrevitalisering, kommunikation och projektplanering fortsatt.

För att synliggöra språkcentrumens arbete och underlätta kommunikationen kommer språkcentrumen att få egna webbsidor under 2023. Där byggs det upp en kunskapsbank som kommer att innehålla information om olika teorier, modeller och tips för att lyckas med revitalisering samt annat matnyttigt material.

Styrgruppsmöten

Styrgrupperna har haft flera möten, både digitala och hybrid, under hösten där den kommande verksamheten har diskuterats. I språkcentrumens uppdrag betonas samarbetet med målgruppen och styrgrupperna har gett värdefulla råd om hur samverkan med minoriteterna kan ske på bästa sätt.

Rekrytering pågår

De fyra språkcentrumen kommer att rekrytera ytterligare språkfrämjare i början av 2023. Därmed är alla språkcentrumen fulltaliga. Meänkieli kommer att ha två språkfrämjare i Kiruna och två i Övertorneå, romska kommer att bestå av tre språkfrämjare i Stockholm, finska tre språkfrämjare i Uppsala och jiddisch tre språkfrämjare i Stockholm.

Annonserna för de pågående rekryteringarna finns här.

Kontaktuppgifter

Du når språkcentrumen via e-post:

Vi vill tacka för det stora engagemanget och intresset som finns för språkcentrumens verksamhet.

Vi vill också önska fina helgdagar och ett Gott nytt år!

/Harriet Kowalski, avdelningschef för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk och Elina Majakari, enhetschef för språkcentrum

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!