Isof besökte Kiruna för att förbereda språkcentrums start

Den 5-6 maj besökte Isof Kiruna kommun, Malmfältens folkhögskola och Sametinget för att förbereda starten av Språkcentrum meänkieli som ska ligga på två orter: i Kiruna och i Övertorneå.

Syftet med besöket var att etablera kontakter och samarbeten inför starten av språkcentrum för meänkieli i Kiruna och att undersöka möjliga lokalsamarbeten för att hitta de bästa förutsättningarna för språkcentrums medarbetare.

”För Isof är det viktigt att kunna erbjuda en arbetsmiljö för språkcentrums medarbetare i ett sammanhang där också en annan verksamhet finns. Kreativa miljöer där även andra jobbar med lärande och utveckling, tror vi bidrar till positiva synergier”, säger Ann Heimer, projektledare för språkcentrumarbetet.

Isof träffade också Sametinget för att diskutera ett gemensamt regeringsuppdrag.

”Vi har påbörjat en dialog med Sametinget för att ta fram indikatorer till stöd för att följa de nationella minoritetsspråkens utveckling över tid.”

Rekrytering till Språkcentrum meänkieli

Språkcentrum meänkieli kommer att finnas på två orter: i Kiruna och i Övertorneå och ska arbeta med att främja och stimulera användningen av meänkieli . Placeringen baseras på önskemål efter samråd med organisationer, aktörer och språkbärare inom meänkieli. I Kiruna kommer två språkfrämjare att jobba, i Övertorneå kommer en språkfrämjare och en verksamhetsledare att ha sina arbetsplatser.

”Just nu pågår rekrytering av medarbetare till språkcentrum meänkieli i Kiruna och vi hoppas på fler sökande, säger Ann Heimer.”

Den aktuella tjänsten hittar du här: Språkfrämjare i meänkieli till språkcentrum. Länk till annan webbplats.