Isof besöker Övertorneå den 5–6 april

Institutet för språk och folkminnen (Isof) ska etablera språkcentrum för meänkieli i Övertorneå under 2022. Etableringen där sker i samarbete med resursbiblioteket för meänkieli på Nordkalottens kultur- och forskningscentrum.

Nordkalottens kultur- och forskningscentrum (NKFC) i centrala Övertorneå kommer under året att utökas med Isofs nya medarbetare på nationellt språkcentrum för meänkieli. Språkcentrums verksamhetsledare och två språkfrämjare placeras i Övertorneå medan ytterligare två språkfrämjare kommer att ha Kiruna som bas. Rekryteringen av tjänster har precis inletts.

Den 5−6 april besöker Isofs representanter Övertorneå kommun för att tillsammans med kommunen och lokala aktörer utveckla samarbetet kring språkcentrumetableringen för meänkieli.

Samarbetet med kommunen och den lokala förankringen är en förutsättning för att vi ska lyckas väl med att etablera språkcentrum i Övertorneå. Vi kommer bland annat att diskutera lokalfrågor, hålla rekryteringsintervjuer och träffa lokala föreningar som arbetar med språket, säger Ann Heimer som projektleder Isofs arbete med att inrätta nationella språkcentrum.

Sedan tidigare finns resursbiblioteket för meänkieli i NKFC:s lokaler.

Vi ser verkligen fram emot förändringen. Det kommer säkert att uppstå spännande synergieffekter mellan det nystartade resursbiblioteket för meänkieli och språkcentrum, säger Raisa Leussu som är chef för biblioteks- och minoritetsspråksverksamhet i Övertorneå.

Isof har i uppdrag av regeringen att inrätta språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Nationella språkcentrum ska ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

Prenumerera på nyheter och nyhetsbrev

Vill du prenumerera på våra nyheter och nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!