Vill du jobba på språkcentrum?

Under våren 2022 söker vi många nya medarbetare som vill vara med och främja språken och utveckla verksamheten vid våra nationella språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. Är du intresserad?

De nationella språkcentrumen kommer att tillhöra en ny avdelning på Isof med inriktning mot nationella minoriteters språk och kultur. Därför söker vi även medarbetare till den avdelningen samt tidsbegränsade anställningar under etableringsfasen.

På vår webbsida Jobba på språkcentrum kan du se alla tjänster som vi lyser ut just nu, och som vi kommer att lysa ut under våren. Vi söker bland annat språkfrämjare, verksamhetsledare, avdelningschef, enhetschefer, revitaliseringsexpert, kanslisekreterare och språkvårdare.

Välkommen att söka!

Ansökningstiden för de tjänster som nämns här har gått ut och webbsidan är inte längre i bruk.

Isof har i uppdrag av regeringen att inrätta språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Nationella språkcentrum ska ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

Prenumerera på nyheter och nyhetsbrev

Vill du prenumerera på våra nyheter och nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!