Workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa

Torsdagen den 16 maj bjöd Språkbanken Sam och AI Sweden in till en workshop om det arbete som pågår inom projektet Language Data Space (LDS) för att dela data och skapa språkteknologi inom EU. På så sätt skapas nya möjligheter att kommunicera över språkgränserna med hjälp av maskinöversättning och flerspråkiga tjänster för svenska och övriga språk i Europa.

Program

09.00 Registrering med kaffe och smörgås

09.15 Välkomstord: Johan Wullt, Europeiska kommissionen i Sverige

09.20 Inledning: LDS workshop i Sverige

09.30 Europeiska kommissionen: The Digital Europe Programme and the Common European Language Data Space. Philippe Gelin, Europeiska kommissionen

10.00 European Language Data Space: developing a market for language data and services and benefitting from a joint European effort, Georg Rehm, DFKI and LDS Coordinator. Ta del av presentation. Pdf, 1.4 MB.

10.30 Paus

10.50 AI och språkteknologi i språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij, Isof. Ta del av presentation. Pdf, 1.4 MB.

11.10 GPT för svenska och projektet TrustLLM. Magnus Sahlgren och Danila Petrelli, AI Sweden. Ta del av presentation Pdf, 1.1 MB..

11.40 Diskussion: AI och språkteknologi för språken i Sverige. Hur gör vi?

12.10 Lunch

13.00 KB-labbs språkmodeller och tal-till-textmodeller. Leonora Vesterbacka, KB-labb. Ta del av presentation Pdf, 5.6 MB..

13.20 Hur använder Schibsted AI i sin verksamhet? Agnes Stenbom, Schibsted. Ta del av presentation. Pdf, 11.1 MB.

13.40 Språkteknologi; ett redskap i verktygslådan sedan tidigt 90-tal – vardagsmat för branschen. Anne-Marie Colliander Lind, Språkföretagen. Ta del av presentation Pdf, 2.1 MB..

14.00 Paus

14.20 Panel: Data för språken i Sverige. Vilka utmaningar finns?

14.50 Avslutning

15.00 Mingel med snacks

15.30 Slut

Läs mer om varje programpunkt: Fullständigt program Pdf, 474.5 kB.

Har du inte möjlighet att delta? Workshoppen spelas in och kommer att visas på Youtube: European Language Data Space Länk till annan webbplats..

European Language Data Space (LDS)

Language Data Space är ett projekt som drivs av Europeiska kommissionen. Målet är att etablera en europeisk plattform och marknadsplats för att samla in, skapa, dela och återanvända flerspråkiga och multimodala språkdata.

Läs mer om LDS Länk till annan webbplats.

Följ LDS på sociala medier: Facebook Länk till annan webbplats. Linkedin Länk till annan webbplats..

ALT-EDIC

Language Data Space är ett projekt inom konsortiet ALT-EDIC, Alliance of Language Technologies – European Digital Infrastructure Consortium. Huvudsyftet är att främja utvecklingen av språkteknologi och AI för ett flerspråkigt Europa genom att utveckla en gemensam infrastruktur med fokus på stora språkmodeller. Genom att slå samman nationella resurser hoppas man uppnå den kritiska massa av data och andra resurser som behövs för att skapa stora språkmodeller för språken i Europa.

ALT-EDIC drivs och finansieras av 12 EU-stater som hittills har anslutit sig. Fram till 2023 deltog Isof i möten inför etableringen av ALT-EDIC men sedan årsskiftet krävs ett formellt medgivande från Sveriges regering för att delta på ALT-EDICs möten. Centrala svenska aktörer som AI Sweden och Kungliga biblioteket (KB-Labb) är positiva till svensk medverkan.

Läs mer om ALT-EDIC Länk till annan webbplats.