Frågelista Vävare och vävning

Välkommen att svara på vår frågelista om vävare och vävning!

I frågelistan ingår ett stort antal frågor. Dessa är tänkta att inspirera till berättande och det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Läs gärna igenom huvudrubrikerna innan du svarar. Det går även bra att berätta fritt om dina vävkunskaper och din personliga relation till vävning. I anslutning till ditt svar får du gärna bifoga fotografier och illustrationer som på något sätt gestaltar det du berättar. Om du har några frågor eller funderingar kring frågelistan eller projektet får du gärna höra av dig till goteborg@isof.se.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.

Webbfrågelistan om vävning är nu avslutad. Om du vill få information om dokumentationen eller veta mer om våra webbfrågelistor, vänligen kontakta oss på folkminnen@isof.se.