Vävare och vävning

En frågelista om vävares kunskaper, erfarenheter och personliga relationer till vävning.

Webbfrågelistan är avslutad.
Webbfrågelistan stängdes i januari 2024.

Närbild på vävstol.

Denna frågelista vänder sig till dig som väver, och syftar till att samla in vävares kunskaper, erfarenheter och personliga relationer till vävning.

Jag som står bakom frågelistan heter Gabrielle Weststeyn och jag är vävare och konservator. Frågelistan skickas ut i samband med min praktik vid Institutet för språk och folkminnen (Isof) under hösten 2023. Det insamlade materialet kommer att införlivas i Isofs arkiv för samtida och framtida forskning.

Din berättelse kommer att användas i mitt slutprojekt på masterprogrammet i digital humaniora vid Göteborgs universitet där jag undersöker hur digitala verktyg och det digitala rummet kan utnyttjas för att dokumentera och visualisera vävning som ett immateriellt levande kulturarv. Förhoppningen är att projektet ska mynna ut i en digital utställning om vävare och deras vävning. Med ditt svar får du möjlighet att bli utställningens medskapare!

Välkommen att delta! Hjälp oss gärna att sprida frågelistan!

Frågelistan Vävare och vävning i pdf-format Pdf, 2.1 MB.

Teckning kvinna som väver.

Illustration från frågelistan ”Vävstol och vävning” (M 72) år 1932.