Namn på fordon och föremål

Har du namngett din bil, båt eller kanske gräsklippare? Svara gärna på vår frågelista!

Webbfrågelistan är avslutad.
Webbfrågelistan stängdes i september 2023.

Olika fordon.

Många av oss ger individuella namn till olika föremål i vår omgivning. Denna frågelista handlar om namn och namngivning av alla typer av fordon, farkoster, tekniska apparater och andra föremål som kan drivas både med fossila bränslen och med el, som till exempel bilar, gräsklippare, mopeder och båtar.

I den här frågelistan är vi speciellt intresserade av om och hur du tänker utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. Återspeglas detta i din namngivning av föremål som kan drivas antingen med fossila bränslen eller med el?