Frågelista Hälsande före, under och efter Covid-19-restriktionerna

Välkommen att svara på vår frågelista!

Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar skriva. Du väljer själv vilka frågor som känns relevanta för dig att besvara.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.

Webbfrågelistan om hälsningar är nu avslutad. Om du vill få information om dokumentationen eller veta mer om våra webbfrågelistor, vänligen kontakta oss på folkminnen@isof.se.