Hälsande före, under och efter Covid-19-restriktionerna

Hur hälsar du på familj, vänner, bekanta och kolleger? Har du ändrat ditt hälsande efter pandemin? Svara gärna på vår frågelista!

Webbfrågelistan är avslutad.
Webbfrågelistan stängdes i juni 2023.

Olika varianter av hälsningar.

Samhällsrestriktionerna runt Covid-19-pandemin påverkade vardagslivet på många sätt. Den här enkäten handlar om hälsningsbeteende, hur hälsandet gick till före Covid-19, under pandemirestriktionerna och hur hälsandet är nu när restriktionerna i Sverige inte längre gäller.