Fira högtider

Vilka högtider och traditioner firar du under året? Svara gärna på vår frågelista!

Webbfrågelistan är avslutad.
Webbfrågelistan stängdes i oktober 2023.

Traditioner och högtider.

Något som förenar så gott som alla människor är att vi firar och uppmärksammar flera olika högtider under kalenderåret. Det kan handla om religiösa högtider och folkliga traditioner, som ofta uppmärksammas med olika ritualer, till exempel särskild mat och vissa sånger och danser.

I Sverige finns en stor mångfald av högtider som firas och uppmärksammas i olika utsträckning, varav kanske jul, ramadan och påsk tillhör de som firas av flest personer. En och samma högtid kan också firas på olika sätt och anpassas till sådant som religiös tillhörighet, livsåskådning, bakgrund, ålder, livssituation, geografisk hemvist och så vidare. Med den här frågelistan vill vi veta vilka högtider och traditioner du firar och hur du genomför dem.

Frågelistan Fira högtider i pdf-format. Pdf, 438.1 kB.