Nationell databas för svenskt teckenspråk

Språkrådet samarbetar med Stockholms universitet kring utvecklingen av teckenordlistor.

Det pågår arbete med att ta fram teckenordböcker inom både Isof och Stockholms universitet. Då det svenska teckenspråket är ett litet språk ser myndigheterna ett värde i att underlätta för språkbrukarna att söka information om tecken via en gemensam ingång. Därför samarbetar myndigheterna kring utvecklingen av teckenordlistor.

Avsiktsförklaring

I en avsiktsförklaring från 2017 kom Språkrådet vid Isof och Avdelningen för teckenspråk vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet överens om att arbeta för en gemensam nationell databas för svenskt teckenspråk. För att kunna genomföra detta behöver parterna ta fram gemensamma metoder för insamling av språkligt material, utveckla gemensamma konventioner för beskrivning av tecken, harmonisera databasinformationen, utreda rättighetsfrågor och hitta en långsiktig finansiering för driften av databasen.