Dela ditt kulturarv med fler – lämna förslag nu

Knäckebröd, snapsvisor och Hammarkullekarnevalen – allt detta är exempel på immateriella kulturarv i Sveriges nationella förteckning. Nu kan du vara med och bestämma vad som ska finnas med! Skicka ditt förslag senast den 31 oktober.

Bild på gul t-shirt med texten Fredagsmys i blått

Immateriella kulturarv är sådant vi gör, alltså traditioner och kunskaper som förs vidare mellan människor. När du fikar eller spelar rollspel tar du del av det immateriella kulturarvet: Det kan handla om högtider, muntligt berättande, hantverk, maträtter, musik, dans och umgängesformer.

Nu kan du vara med och skriva berättelsen om vårt kulturarv genom att lämna ett förslag till Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. Det gör du genom att fylla i ett formulär på webbsidan levandekulturarv.se, senast den 31 oktober 2023. Vi som tar emot förslaget jobbar på Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Just nu finns allt från lajv till luciafirande på förteckningen, och vi vet att det finns ännu fler exempel på kulturarv med engagerade utövare i landet, säger Maria Nyström, senior rådgivare och ansvarig för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet på Isof.

Den nationella förteckningen är en del av Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, som Isof ansvarar för att samordna.

Konventionen vill lyfta betydelsen av alla levande kulturarv, både sådana som utövas av stora grupper av människor och sådana som bara utövas av några få. Därför kan både privatpersoner, föreningar och andra grupper lämna förslag till förteckningen, säger Maria Nyström.

När ett kulturarv finns med på den svenska förteckningen finns även möjlighet att nominera det till Unescokonventionens internationella listor.

Förteckningen innehåller i dag över 70 exempel på levande kulturarv och planen är att den ska fortsätta växa med tiden och med hjälp av nya förslag som lämnas in årligen.

Kontakt
Matilda Bergqvist, Institutet för språk och folkminnen (Isof)
E-post: matilda.bergqvist@isof.se
Mobil: 0701-81 67 12

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!