• Huvudmeny

Språk

Vi arbetar med språkvård och språkpolitik och följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i Sverige. Dessutom ger vi råd i språkfrågor och håller föredrag om exempelvis språkvård, klarspråk, dialekter och namn. I vårt språkarbete ingår forskning och svenskt och nordiskt samarbete. Vi ger också ut böcker och tidskrifter inom våra ämnesområden.

Aktuellt

  • Pristagare, fint och fult språk på Språkrådsdagen 2021

    collage med småbilder på olika talare från Språkrådsdagen. För första gången arrangerades Språkrådsdagen digitalt. Föredrag om synen på importord, om aktivistiska språkpoliser och om radiolyssnares åsikter om språket varvades med dubbla prisutdelningar av Klarspråkskristallen, Minoritetsspråkspriset och Erik Wellanders pris.
  • Mats Landqvist får Erik Wellanders pris 2021

    Mats Landqvist tilldelas Erik Wellanders pris för sitt arbete om hur språk och diskriminering hänger samman, och hur särbehandling och kränkningar kan motverkas genom språkpolitik och språkvård.
  • Tornedalsteatern får Minoritetsspråkspriset 2021

    Minoritetsspråkspriset 2021 går till Tornedalsteatern som arbetar brett och inkluderande för att tillgängliggöra såväl meänkieli som den tornedalska kulturen.

Kontakt

Telefonnummer och telefontider för frågor om namn, dialekter, minoritetsspråk och allmänna språkfrågor.

Till språkrådgivningen.

Språkpolitikbloggen

Språkrådsbloggen

Dagens namn i almanackan

Händelser i almanackan


Dialektord


Språkrådet på Facebook

Språkrådet på Twitter

Namn på Facebook

Namn på Twitter

Dialekter på Facebook

Uppdaterad 14 januari 2021