• Huvudmeny

Språk

Vi arbetar med språkvård och språkpolitik och följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i Sverige. Dessutom ger vi råd i språkfrågor och håller föredrag om exempelvis språkvård, klarspråk, dialekter och namn. I vårt språkarbete ingår forskning och svenskt och nordiskt samarbete. Vi ger också ut böcker och tidskrifter inom våra ämnesområden.

Aktuellt

  • Bidrag till de nationella minoritetsspråken

    Isof har fördelat 3,5 miljoner kronor till 38 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.
  • Starkt stöd för språkens bevarande – särskilt bland unga

    För tredje gången har allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk undersökts. Resultatet visar bland annat att 25 procent av de tillfrågade inte kan nämna något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, men att stödet för att språken ska leva vidare är starkt.
  • Anmälan öppen till Modersmålsdagarna 2021

    Är du modersmålslärare i jiddisch, meänkieli eller romska? Nu bjuder Skolverket och Isof in till en digital konferens med fokus på erfarenhetsutbyte och inspiration.

Kontakt

Telefonnummer och telefontider för frågor om namn, dialekter, minoritetsspråk och allmänna språkfrågor.

Till språkrådgivningen.

Språkrådet på Facebook

Språkrådet på Twitter

Namn på Facebook

Namn på Twitter

Dialekter på Facebook

Uppdaterad 14 januari 2021